Multi-Smart | Geconnecteerde et multifunctionele besturingsmodule

Referentie: Multi-Smart

De geconnecteerde en multifunctionele besturingsmodule Multi-Smart is bedoeld voor het aansturen van een verwarmings­systeem of bediening van een ventilator in een opstelling voor destratificatie of free cooling.

Le Multi-Smart laat 9 verschillende functies toe waaronder onze bestsellers PS002, PS005, MZ003, MZ004, MRI001, enz.
De bestaande toestellen PS005, MZ004, PS002, M003, MRI001 en RTP001 blijven beschikbaar. 


9 geconnecteerde functies

Functie 01 : sanitair warmwaterproductie zonder 3-wegkraan
→ sturing van een brander of een modulerende ketel en maximum 4 pompen.

Functie 02 : sanitair warmwaterproductie met 3-wegkraan
→ sturing van een brander of een modulerende ketel, een 3-wegkraan en 2 pompen.

Functie 03 : multizone-module
→ sturing van een brander of modulerende ketel en maximum 4 pompen, of 1 pomp en een 3-wegkraan.

Functie 04 : cascaderegeling van 2 ketels
→ sturing van 2 ketels of een 2-traps brander en 3 pompen in functie van de buitentemperatuur.

Functie 05 : differentieelregelaar
→ sturing van een pomp en/of een 3-wegkraan voor zonneverwarming of de sturing van ventilator met trapsgewijze contacten of door een 0–10 V signaal voor een destratificator.

Functie 06 : regeling zonder buitenvoeler
→ sturing van een brander of een modulerende ketel aan glijdende temperatuur volgens de aan/uit schakelfrequentie van een thermostaat met een chronoproportionele functie
→ sturing van maximum 4 pompen of van een 3-wegkraan en 2 pompen.

Functie 07 : regeling met constante temperatuur
→ sturing van een brander of een modulerende ketel of een mengkraan volgens 2 temperatuurniveaus, verlaagd en comfort
→ sturing van 1 of 2 pompen.

Functie 08 : weersafhankelijke regeling
→ sturing van een brander of een modulerende ketel en/of een mengkraan volgens de buitentemperatuur
→ sturing van maximum 2 pompen.

Functie 09 : regeling free cooling
→ sturing van een ventilator door trapsgewijze contacten of door een 0–10 V signaal volgens de ruimte- en de buitentemperatuur.


Communicatie

  Alle communicatie met de Multi-Smart gebeurt via tablet of smartphone via een lokale WiFi-verbinding met een bereik van 20 tot 25 m en 100 % veilig. Alle professionele instellingen kunnen vergrendeld worden met een pincode.

  App

Naast het instellen van de gewenste parameters kan de applicatie (Android of iOS) gebruikt worden voor het opvragen van temperaturen, status van uit- en ingangen, schakeltijden in een 24 u-cyclus en het activeren van een afwijking auto/aan/uit.

  Meerdere Multi-Smart zijn geconnecteerd ?

De selectie van het geadresseerd toestel gemaakt worden via naam.

  Meerdere personen binnen het bereik van de Multi-Smart hebben toegang applicatie

Ze kunnen allemaal met het toestel communiceren. Dit is echter de laatste instelling waarmee rekening wordt gehouden.


Ingangen en uitgangen

– 2 ingangen voor het meten van temperatuur
– 4 ingangen voor het aansluiten van contacten van thermo­staten of schakelklokken of een externe schakelaar
– 5 contactuitgangen 5 A/230V voor de bediening van een brander, pompen, zoneventielen, mengkranen en ventilators
– 1 uitgang 0–10 V voor het aansturen van modulerende ketels, een mengkraan met een 0–10 V ingang of een snelheids­regelaar voor ventilator met 0–10 V ingang
– 2 aansluitklemmen voor de voeding 230 V AC
– 5 aansluitklemmen voor het aansluiten van de aarding.


Technische specificaties

Downloaden van documenten

   Documentatie ,    Documentatie ,    Gebruiksaanwijzing ,
NEW

Leverancier: Tempolec

Onze kwaliteiten