Impressum

Tempolec NV
49, Route de Biesme
B-6530 THUIN
België
Tel. + 32 71 59 00 39
Fax +32 71 59 01 61
info@tempolec.be

Ondernemingregister : 0401.737.574

BTW-nummer : BE 0401 737 574

Directie : Mevr. Karin Flaam (administrateur délégué)

Technische wijzigingen en verbeteringen voorbehouden.

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden 

 

Design, concept et programmering
Moutainview SPRL, Rue des anciens étangs, 40
B-1190 Forest
www.moutainview.be
 

Bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens

Wij danken u voor uw bezoek aan de Tempolec website en uw interesse voor ons bedrijf. Voor Tempolec is het belangrijk dat de persoonlijke gegevens die u met ons wenst te delen gerespecteerd worden. Hieronder vindt u meer informatie over het beheer en de opslag van uw persoonlijke gegevens bij Tempolec.
Tempolec wendt alle in verband met het gebruik van de website overgemaakte gegevens uitsluitend aan in het raam van de Belgische geldende wetgeving en de bepalingen inzake de gegevensbescherming.
Tempolec kan deze bepalingen inzake de gegevensbescherming van tijd tot tijd wijzigen om deze aan toekomstige uitbreidingen of andere wijzigingen van de websites of bepaalde prestaties aan te passen. De klant heeft het recht te allen tijde het wissen van de hem betreffende opgeslagen gegevens te vorderen.

Verzamelen en verwerken van gegevens

Bij het gebruik van de website en bepaalde toepassingen zamelt Tempolec persoonsgebonden gegevens in over de gebruiker, voor zover deze zulke persoonsgebonden gegevens meedeelt (b.v. via het contact formulier, inschrijving van professionele ruimte, en aanboden). Deze door de gebruiker ter beschikking gestelde persoonsgebonden gegevens worden door Tempolec b.v. aangewend om aanvragen te beantwoorden, contact met de gebruiker op te nemen of zijn opdrachten uit te werken en uit te voeren. Tempolec zal de online ter beschikking gestelde persoonsgebonden gegevens slechts voor de meegedeelde doelstellingen inzamelen, bewerken en gebruiken.

Doorgeven en gebruik van persoonsgegevens alsmede bestemming

De persoonsgegevens gebruiken wij alleen en voorzover deze voor bepaalde doeleinden noodzakelijk zijn: bijv. voor de technische administratie en voor marketing. Wij garanderen dat de gebruiker gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze worden verzameld en niet aan derden worden geopenbaard, doorgegeven of voor andere commerciële doeleinden zullen worden gebruikt. Het doorsturen van de verzamelde persoonsgegevens naar overheidsinstellingen en -instanties vindt alleen in het kader van dwingende nationale wetgeving plaats. Onze medewerkers en derden die bij de gegevensverwerking betrokken zijn, zijn over de Belgische wet inzake de gegevensbescherming geïnformeerd en zijn verplicht vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan.

Cookies en Google Analytics

Cookies zijn technische informatie die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze technische informatie stelt Tempolec in staat de website aan te passen aan de behoeften van de bezoekers, doordat er statistische gegevens over het gebruiksgedrag worden ingezameld. Hierbij worden echter geen persoonlijke gegevens over gebruikers opgeslagen of aangewend. De samengevoegde informatie betreft b.v. welke pagina’s worden bekeken of hoe lang een bepaalde pagina wordt bekeken. De gebruiker kunt de installatie van de cookies verhinderen door de browser-software zodanig in te stellen; wij wijzen er echter op dat in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart hij dat zijn akkoord gaat met de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven manier en voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Configuratoren en produkten

Wij willen eveneens benadrukken dat de configurator (configurator) ontworpen werd om oplossingen aan te reiken aan de gebruiker. De voorgestelde oplossingen zijn de beste oplossingen op het ogenblik van de creatie van de website en kunnen dus ook wijzigingen ondergaan. Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Afgebeelde extra's zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site, Tempolec wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Tempolec behoud zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te veranderen.
De gebruiker erkent dat Tempolec het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

Hoe kunt ons contacteren ?

Als u vragen of klachten hebt betreffende de conformiteit van de hierboven beschreven informatie, of indien u aanbevelingen of opmerkingen hebt die bedoeld zijn om de kwaliteit ervan te verbeteren, neem dan contact met ons op per e-mail op het volgende adres: mkg@tempolec.be.

 

Onze kwaliteiten