FAQ

Veelgestelde vragen

door welke thermostaat kan ik mijn oude thermostaat vervangen ?

We voegen hierbij de vervangingslijst van de Theben klokthermostaten.

Hoe 2 kamerthermostaten aansluiten op de SAM2100 (hydraulische configuratie RP40 Of RP60) ?

Het open contact van de thermostaat 1 in warmtevraag aangesloten parallel op de sonde V1 heeft invloed op de directe kring.
Het gesloten contact van de thermostaat 2 aangesloten op de klemmen FB-X met een brugje op de klemmen Fb-FB1 heeft invloed op de gemengde kring.
Indien de thermostaat 1 niet in vraag is wordt de ketel uitgeschakeld tenzij de mengkraan een vraag voor openen krijgt langer dan de helft van de ingestelde looptijd (90 s voor de SM100 en 60 s voor de SM90)
Pomp C1 heeft een nadraaitijd van 15 min na het uitvallen van de ketel en blijft uit zolang thermostaat 1 niet in vraag komt.
Wanneer thermostaat 2 niet in vraag is loopt de mengkraan dicht zolang de watertemperatuur hoger is dan de verlaagde temperatuur door de regeling berekend.
Pomp C2 stopt 15 min nadat de mengkraan volledig gesloten is en start cyclisch op gedurende 5 min aan/30 min uit.

Instellingen van de thermostaten
– Programmeer de klokthermostaat in functie van aanwezigheid in de te verwarmen zone.
– Stel een gewenste maximumtemperatuur in tijdens aanwezigheid en een minimumtemperatuur tijdens afwezigheid.

Instellingen van de SAM2100

– Keuze schakelaar op automatische modus (klok-symbool).
– Stookcurves instellen van de rechtstreekse en gemengde kring in functie van de buitentemperatuur en gewenst comfort.
– Stel de gewenste verlaging in op 100% (maan-symbool), tenzij u een minimumtemperatuur voor het gemengd circuit wenst te handhaven wanneer thermostaat 2 niet in vraag is.
– De klokprogrammering van de directe kring moet normaal in permanent comfort zijn, tenzij een verlaagde temperatuur gewenst is in de directe kring zelfs wanneer thermostaat 1 niet in vraag is.

Waarom een module voor de sanitair warmwaterproductie ?

Zowat alle vakmensen van de cv-branche zijn het erover eens dat, om op een voordelige wijze sanitair warm water te produceren, deze moet verwezenlijkt worden vanaf een gas- of stookolieketel en een boiler, waarvan de watercapaciteit is aangepast aan de gebruikte waterhoeveelheden.

Om dit onderwerp op slimme wijze aan te pakken, moet men zich eerst enkele voor de hand liggende vragen 
stellen : 
– moet men de ketel 365 dagen per jaar op 80 °C laten functioneren ? 
– hoe kan men vermijden dat de radiatoren verwarmen in de zomer ? 
– wat zal er gebeuren als de ketel op 80 °C functioneert en de circulatiepompen stilliggen ? 
– is het ketelvermogen voldoende om zowel te voorzien in de verwarmingsbehoeften als in de sanitair warmwaterproductie? 
– zal de verwarmingspomp in de maand september weer opstarten, wanneer ze gedurende 3 maanden buiten werking bleef ?

Eén enkel antwoord op deze vragen : de module PS005.

Kan ik een ruimtethermostaat gebruiken voor het regelen van vloerverwarming ?

Neen, alleen een weersafhankelijke regelaar - voor mengkraansturing - is voor deze toepassing geschikt. Een ruimtevoeler of een maximaalthermostaat kan eventueel op de weersafhankelijke regelaar aangesloten worden.

Kan ik een ruimtethermostaat gebruiken voor radiatoren met thermostatische kranen ?

Ja, alle ruimtethermostaten zijn geschikt. Niettemin zijn bepaalde thermostaatmodellen speciaal bestemd voor dit type van installatie : RAM 725, RAM 785, RAM 784RRAM 831 top2 en RAM 832 top2.

Welk verschil bestaat er tussen een ruimtevoeler en een ruimtethermostaat ?

Een ruimtevoeler corrigeert op progressieve wijze het gedrag van de weersafhankelijke regelaar, terwijl een ruimtethermostaat over een contact beschikt dat een elektrische kring opent of sluit. Verder kan een ruimtethermostaat afzonderlijk gebruikt worden als een regelorgaan of als een begrenzer, b.v. in combinatie met een weersafhankelijke regelaar.

De ingestelde temperatuur van de ruimtethermostaat stemt niet overeen met de werkelijke temperatuur van het vertrek.  Wat moet ik doen ?

Het merendeel van onze klokthermostaten RAM beschikken over een instelling van de schakeldrempel, de zogenaamde «ijking».  Uitleg over deze instelling kan u in de gebruiksaanwijzing vinden. Alvorens de ijking van de thermostaat te wijzigen, moet men zich ervan vergewissen dat de thermostaat niet is blootgesteld aan luchtstromen (vooral via de elektrische buizen aan de achterzijde van het apparaat) en niet wordt beïnvloed door een te warme of te koude muur.

Welke is de beste montageplaats voor een ruimtethermostaat ?

– kies bij voorkeur de woonkamer (salon of eetkamer) 
– plaats de thermostaat op ± 1,5 m hoogte, op een binnenmuur 
– vermijd plaatsen die zijn blootgesteld aan luchtstromen of zonnestralen 
– de thermostaat niet achter een overgordijn of een meubel plaatsen 
– vermijd dat de thermostaat wordt beïnvloed door de warmteafgifte van een open haard, een halogeenlamp, enz.

Hoe regelt men de thermostaat in een vertrek met bijverwarming of open haard ?

Er zijn twee mogelijkheden : 

– als men deze ruimte bewoont en de andere ruimten zonder bijverwarming (bv. badkamer, slaapkamers) niet wenst te verwarmen, is het aangeraden de thermostaat op de gebruikelijke temperatuur in te stellen (b.v. 21 °C).  Op deze wijze schakelt de verwarming automatisch uit en verspilt men geen energie. 

– indien de andere ruimten wel moeten verwarmd worden, is het aangeraden de thermostaat op een hogere instelwaarde te regelen (b.v. 25 °C).  Op deze wijze kan het ganse gebouw verwarmd worden.  Het is dan wel aangeraden de radiatoren van thermostatische kranen te voorzien.

Hoe moet men een ruimtethermostaat aansluiten voor een brandersturing ?

– voor een thermostaat met 2-draadsaansluiting, moet men de 2 klemmen (meestal in de fabriek overbrugd), die de fabrikant heeft voorzien voor het aansluiten van de ruimtethermostaat, lokaliseren op de klemmenstrook van de ketel . De overbrugging dan wegnemen en de klemmen 2 en 3 van de thermostaat op die plaats aansluiten. 

– voor een thermostaat met 3- of 4-draadsaansluiting, gelieve ons het bedradingsschema te verschaffen van de klemmenstrook van de ketel, zodat wij de aansluiting van de thermostaat kunnen aanduiden..

Welke TEMPOLEC-apparaten zijn geschikt voor een telefonische afstandsbediening ?

– De THEBEN-thermostaten RAM831 top2RAM832 top2RAM833 top2 HF set1 en RAM833 top2 HF set2 kunnen gestuurd worden via de telefonische bediening ITP F22 1

– De weersafhankelijke regelaars SAM2100 en SAM2200 kunnen gestuurd worden via de telefonische bediening ITP F22 1.

– De weersafhankelijke regelaar SAM3000-1 kan gestuurd worden via PC of smartphone.

Zijn de THEBEN klokthermostaten beschikbaar in andere spanningen dan 230 V AC ?

Ja, in 24 V AC zonder meerprijs.

Zijn de THEBEN schakelklokken beschikbaar in andere spanningen dan 230 V AC ?

Ja, in 12 V AC, 12 V DC, 24 V AC, 24 V DC en 110 V AC naargelang het type. Gelieve ons te raadplegen.

Ik heb niet genoeg schakelruiters meer om mijn klok of mijn klokthermostaat te programmeren.  Waar kan ik deze verkrijgen ?

Op gewone aanvraag en met duidelijke vermelding van het type en het nr. van het apparaat, worden deze u gratis toegestuurd.

Onze kwaliteiten