Beheer van de belasting van fotovoltaïsche energie

Optimalisering van het directe verbruik van zelf opgewekte energie !

Het MAC3MONO is een relais dat bedoeld is om de door de fotovoltaïsche installatie geproduceerde overtollige energie te verbruiken in plaats van deze naar het distributienet te sturen.

Het relais meet de hoeveelheid in het net geïnjecteerde energie en als die de ingestelde drempel overschrijdt, kan hij maximaal 3 belastingen (of groepen belastingen) beheren en aan elk daarvan een prioriteit toekennen die de volgorde van activering bepaalt.

 

Meer info → MAC3MONO