Mobiele CO2-sensor voor de meting van de luchtkwaliteit

De CO2-sensor AMUN 716 CO2 Monitor meet nauwkeurig de CO2-concentratie op basis van wetenschappelijk gedefinieerde drempelwaarden en geeft deze weer via een stoplichtsymbool (rood, oranje, groen).

Het juiste tijdstip voor de volgende schokventilatie kan snel worden vastgesteld. Tegelijkertijd kan op deze manier onnodige langdurige ventilatie worden vermeden, waardoor ruimten kunnen afkoelen en de verwarmingskosten kunnen stijgen.

→ Meer info